Semiotiek.

Elementen die betekenis dragen worden ook wel tekens genoemd. Semiotiek is het betekenis geven aan deze tekens. Deze tekens zijn niet alleen te vinden in beeld en taal, maar in principe in alles om ons heen. Dat tekens kunnen bestaan uit veel verschillende dingen wil niet zeggen dat alles ook daadwerkelijk een teken is.

Volgens Charles Peirce zijn drie typen verbanden te onderscheiden tussen het teken en dat waar het teken naar verwijst. Iconische, indexicale en symbolische tekens.

Iconisch: Makkelijk te herkennen doordat het teken en object op elkaar lijken (foto van een persoon lijkt ook op die persoon in het echt).

Indexicaal: Het teken en object lijken niet op elkaar, maar verwijzen wel naar elkaar. Ook te vergelijken met een oorzaak-gevolg relatie (poot afdrukken van een vos > er is hier een vos geweest).

Symbolisch: Het verband tussen teken en object bestaat op basis van afspraken. Zo lijkt een rood kruis niet op de organisatie die zich bezighoudt met gewonden in oorlogs- en crisisgebieden, maar het teken (rode kruis) staat symbool  voor de organisatie.

In de theorie van Barthes krijgen tekens op twee verschillende niveaus betekenis.

Detonatief: Het teken word herkend, bijvoorbeeld de ‘schelp’ van Shell. (primaire detonatie). Daarna wordt het teken begrepen op basis van de kennis die men heeft. (secundaire detonatie) (Dit verband kan alleen gemaakt worden als je weet dat Shell een oliegigant waar je benzine kunt kopen.)

Connotatief: De gevoelswaarde van het teken, oftewel het effect van het teken.

Hoe kunnen wij als CMD’ers in het werkveld gebruik maken van semiotiek?

Door het juist toepassen van semiotiek en de verschillende tekens op je doelgroep kun je op een betere manier je doel bereiken. Juist gebruik van semiotiek kan zowel de aandacht van mensen trekken, de aandacht van mensen vasthouden en vervolgens misschien zelfs mensen aanzetten om een bepaalde gewenste actie uit te voeren.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s