Wat is semiotiek?

Semiotiek bestudeert de betekenis van tekens en het proces van betekenisgeving. Niet alleen tekens in taal of beeld, maar in principe alles om ons heen (foto’s, films, schilderijen etc.) Er zijn verschillende semiotische theorieën waarmee je analyseert hoe betekenis van visuele of andere informatie tot stand komt. Om een teken te begrijpen moeten we de code kennen (de letters lezen, de taal spreken etc.). We gaan pas actief betekenis geven als het iets is wat we willen weten, nodig hebben of uit nieuwsgierigheid.

Volgens Charles Sanders Peirce zijn er drie typen relaties tussen een teken en dat waar het teken naar verwijst. Iconische tekens zijn tekens die gelijkenis tonen met iets anders: wat je ziet lijkt heel erg op wat is afgebeeld. Indexicale tekens tonen verwantschap met objecten zonder erop te lijken. Symbolische tekens zijn gebaseerd op afspraken, cultuur of traditie.

Volgens Roland Barthes krijgen tekens in principe altijd op twee niveaus betekenis: op een denotatief en connotatief niveau. Bij denotatie wordt de betekenis van tekens afgeleid uit de kennis van de wereld. Bij connotatie word het afgeleid uit de betekenis die mensen er aan geven (interpretatie).

Semiotiek is belangrijk voor CMD omdat bij alles wat wij opleveren gebruik wordt gemaakt van tekens (tekst, afbeeldingen, vormen etc.). Als wij bijvoorbeeld een app ontwikkelen moeten we ervoor zorgen dat de doelgroep alle tekens in de app op de juiste manier betekenis geeft, zodat de boodschap die we willen overbrengen helder is. Denk hierbij aan het begrijpen van tekst en het gebruik van juiste afbeeldingen. Als je je doelgroep niet kent, kun je het beste kiezen voor tekens waar de minste kennis voor nodig is. Wanneer je de doelgroep wel kent kun je diepe indruk maken door je doelgroep op hogere niveaus aan te spreken. Dit geeft ze het gevoel dat de boodschap echt voor hen bedoeld is.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s