Wat is Semiotiek en hoe kan dit worden gebruikt?

Semiotiek is de manier waarop personen communicatieve elementen betekenis geven. Elementen die een betekenis dragen zijn TEKENS. Tekens die overal kunnen worden teruggevonden, niet alleen in taal of beeld. Geluid kan bijvoorbeeld ook een teken zijn. Om tekens te kunnen begrijpen moeten we de taal spreken en begrijpen. De CODE ontcijferen als het ware door de juiste conventies te weten.
De betekenis van een teken wordt vaak door middel van context, plaats(ing) of omgeving aangewezen. Een teken krijgt meestal hun belangrijkste betekenis door een combinatie met een ander teken. Voorbeelden zijn arm en rijk of zwart en wit. Het teken is daarnaast iets wat aanzet tot interpretatie.

Volgens Pierce zijn er drie verschillende tekens, Iconische, Indexicale en Symbolische tekens. Iconische tekens zijn tekens waarmee direct een associatie wordt gelegd. Het teken en object lijken op elkaar en krijgen daardoor een betekenis. De betekenis van het teken wordt vooral bepaald door herkenning van het object.
Indexicale tekens zijn tekens waarmee indirect een associatie wordt gelegd. Het teken en object lijken echter niet op elkaar maar verwijzen wel naar een ieder. Het teken krijgt betekenis door de associatie die kan worden gelegd met het object.
Symbolische tekens zijn tekens waarmee een abstracte associatie kan worden gelegd. Het verband tussen het teken en het object bestaat op basics van afspraken.

Barthes
Barthes maakt gebruik van twee betekenislagen welke zijn onderverdeeld in vier sub-lagen.
Denotatie is het herkennen van hetgeen wat is afgebeeld. Denotatie is onderverdeeld in primaire en secundaire denotatie. Primaire denotatie is een objectieve interpretatie op basis van objectieve kenmerken. Secundaire denotatie is een antropologische (intersubjectief) interpretatie op grond van gedeelde kennis.
Connotatie is het begrijpen en waarderen van hetgeen dat is afgebeeld. Connotatie is ook onderverdeeld in twee categorieën. Primaire connotatie is een culturele interpretatie op de grond van gedeelde waarden. Secundaire connotatie is een subjectieve interpretatie op grond van persoonlijke waarden.

Als CMD’er kun je dit bijvoorbeeld goed gebruiken in de wereld van reclames in zowel posters als video. Hoe zal de doelgroep de gebruikte tekens interpreteren en welke associaties zullen worden overgebracht met het product en is dit hetgeen wat wij willen vertellen?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s