De essentie van Narrativiteit & Storytelling

Een narratief is een gestructureerd verhaal over gebeurtenissen en/of personages waarin ervaringen, problemen en/of oplossingen worden besproken. Narrativiteit omvat de bouwstenen die nodig zijn om tot zo’n verhaal te komen. Narrativiteit is ookwel het specifieke kenmerk of geheel van kenmerken dat iets tot een verhaal maakt. Bij narrativiteit wordt er op deze vier samenspelende kenmerken gelet:

  1. Een verteller brengt de lezer / toehoorder verslag uit (communicatie)..
  2. Over een voldoende herkenbare en interessant geachte reeks gebeurtenissen (relevantie)..
  3. Die onderling verbonden zijn door logisch-causale (coherentie)..
  4. En chronologische relaties (temporele progressie)

Een verhaal bestaat uit narratieve elementen (de bouwstenen). Dit kunnen ook dingen zijn als tijd, ruimte, conflict en personage. Narrativiteit omvat deze elementen. Storytelling is het toepassen van verhalen om een doel te bereiken. Dat doel kan simpelweg het bieden van amusement zijn, maar vaak is er meer. Storytelling is namelijk een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, zingeving / helderheid te bieden, fans te krijgen, of de saamhorigheid te vergroten. Storytelling gaat om de belevenis van een verhaal. Je bent er onderdeel van.

Een verhaal, op de juiste manier verteld, kan mensen raken en tot actie aanzetten. Daarom is het belangrijk om als CMD’er gebruik te maken van storytelling: je kan het overal op toepassen en bent er eigenlijk constant mee bezig. In de reclamewereld bijvoorbeeld, of de imago’s van bedrijven. Je wilt zorgen dat de doelgroep jouw bedrijf of campagne onthoudt en er een positieve of activerende gedachte aan over houdt. Hiervoor bieden verhalen een samenhang, waardoor we dingen beter kunnen begrijpen, onthouden en doorvertellen. Het doel is bereikt.

Bronnen

  1. Pham, D. (2015, 19 mei). Narratief. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://www.ensie.nl/dinny-pham/narratief
  2. Bork, G.J. van. (z.d.). Narrativiteit. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0015.php#n010
  3. Bork, G.J. van. (2012). Algemeen Letterkundig Lexicon. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03091.php
  4. Sigrid van Iersel. (z.d.). Wat is storytelling?. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://sigridvaniersel.nl/wat-is-storytelling/
  5. Dijkerman, D. (2007, 23 juli). It’s still storytelling. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s