APA stijl

APA is een stijl die afkomstig is van de American Psychological Association (APA). Het is de meest gebruikte referentiestijl door studenten omdat veel hogescholen en universiteiten de bronvermelding in scripties en verslagen volgens de APA-stijl verplicht hebben gesteld.

Iedere keer dat je een bron gebruikt schrijf je deze direct op in de desbetreffende zin of alinea én je noteert de bron in de literatuurlijst. De bronnen die je gebruikt schrijf je op zodat de lezer van je scriptie of verslag de bron kan achterhalen en opzoeken. Daarnaast geef je de auteurs van de bron de eer die hen toekomt.

Boek:
Moyes, J. (2014). Voor Jou. Utrecht, Nederland: De Fontein.

Film:
Jacobson, J. (Producent) & Ross, G. (Regisseur). (2012). The Hunger Games [Film]. Verenigde Staten: Lionsgate.

Krantenartikel:
Potters, M. (2017, 20 februari). Fan laat zich naar Nijntje vernoemen. AD Amersfoortse Courant, p. 2.

Online bron:
Zijderveld, K. (2017, 20 feruari). Britse Lynne (39) is klaar met zoeken en trouwt met zichzelf. Geraadpleegd op, 20 feburari 2017 van http://www.lindanieuws.nl/nieuws/britse-lynne-39-is-klaar-met-zoeken-en-trouwt-met-zichzelf/

Quote
“May the odds be ever in your favor” (Katniss Everdeen, The Hunger Games)

Advertisements

Narrativiteit & Storytelling

Narrativiteit
Om storytelling te kunnen begrijpen moet je uitgaan van narrativiteit. Wat is narrativiteit? Met narratief wordt verhaal bedoeld. Dit kan je definiëren als een keten van gebeurtenissen in een oorzaak/gevolg relatie dat plaats vindt in tijd en ruimte. Kenmerkend voor een narratief is dat het een begin, midden en einde heeft. Het karakter gaat zo een verandering door. Bij het begrijpen van een narratief concept probeert een toeschouwer/gebruiker de samenhang van een set gebeurtenissen te begrijpen. Narratieve elementen in een verhaal zijn de ingrediënten als tijd, ruimte, conflict en personage.

Storytelling
Storytelling is het toepassen van verhalen om een doel te bereiken. Dat doel kan simpelweg het bieden van amusement zijn, maar vaak is er meer. Storytelling is namelijk een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, zingeving of helderheid te bieden, fans te krijgen of de saamhorigheid te vergroten. Of allemaal.

Waarom storytelling?
Verhalen vormen een effectieve manier om te communiceren en tot resultaten te komen. Bij grafieken of veel feiten en cijfers haken we al snel af. Verhalen bieden een samenhang, daardoor kunnen we iets beter begrijpen, onthouden en doorvertellen. Een verhaal, op de juiste manier verteld, kan mensen raken en tot actie aanzetten. Zo bepalen verhalen de manier waarop we denken en daarmee ook ons leven.

Als CMD’er is storytelling en narrativiteit belangrijk omdat het de doelgroep meer aanspreekt dan een eenzijdig verhaal over jouw product of dienst. De doelgroep krijgt een gevoel bij jouw merk en wanneer ze achter jouw verhaal staan, kun je de doelgroep vervolgens actief aan je merk binden en voor je laten spreken. Een voorbeeld van een merk dat storytelling succesvol gebruikt is Dove. Zij staan bekend om hun aangrijpende video’s waarin zij ‘gewone’ vrouwen aan het woord laten in plaats van slanke modellen.

Bronnen:
Dijkerman, D. (23 juli 2007). It’s still storytelling. Geraadpleegd op, 13 februari 2016, van https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/
Van Iersel, S. Wat is storytelling?. Geraadpleegd op, 13 februari 2016, van http://sigridvaniersel.nl/wat-is-storytelling/

Wat is semiotiek?

Semiotiek bestudeert de betekenis van tekens en het proces van betekenisgeving. Niet alleen tekens in taal of beeld, maar in principe alles om ons heen (foto’s, films, schilderijen etc.) Er zijn verschillende semiotische theorieën waarmee je analyseert hoe betekenis van visuele of andere informatie tot stand komt. Om een teken te begrijpen moeten we de code kennen (de letters lezen, de taal spreken etc.). We gaan pas actief betekenis geven als het iets is wat we willen weten, nodig hebben of uit nieuwsgierigheid.

Volgens Charles Sanders Peirce zijn er drie typen relaties tussen een teken en dat waar het teken naar verwijst. Iconische tekens zijn tekens die gelijkenis tonen met iets anders: wat je ziet lijkt heel erg op wat is afgebeeld. Indexicale tekens tonen verwantschap met objecten zonder erop te lijken. Symbolische tekens zijn gebaseerd op afspraken, cultuur of traditie.

Volgens Roland Barthes krijgen tekens in principe altijd op twee niveaus betekenis: op een denotatief en connotatief niveau. Bij denotatie wordt de betekenis van tekens afgeleid uit de kennis van de wereld. Bij connotatie word het afgeleid uit de betekenis die mensen er aan geven (interpretatie).

Semiotiek is belangrijk voor CMD omdat bij alles wat wij opleveren gebruik wordt gemaakt van tekens (tekst, afbeeldingen, vormen etc.). Als wij bijvoorbeeld een app ontwikkelen moeten we ervoor zorgen dat de doelgroep alle tekens in de app op de juiste manier betekenis geeft, zodat de boodschap die we willen overbrengen helder is. Denk hierbij aan het begrijpen van tekst en het gebruik van juiste afbeeldingen. Als je je doelgroep niet kent, kun je het beste kiezen voor tekens waar de minste kennis voor nodig is. Wanneer je de doelgroep wel kent kun je diepe indruk maken door je doelgroep op hogere niveaus aan te spreken. Dit geeft ze het gevoel dat de boodschap echt voor hen bedoeld is.