Wanderers

In deze shortfilm gemaakt door Erik Wernquist wordt gebruikgemaakt van verschillende overtuigingsmiddelen. Deze korte film maakt gebruik van alle drie de soorten overtuigingsmiddelen en gebruikt ook meerdere stijlfiguren.

De film begint met een tekst welke verteld dat alles wat er wordt getoond in de film ook in het echt bestaat. De Rhetor verteld een verhaal door middel van een voice over. Daarnaast hebben onder andere de grote bekende bedrijven in deze branche NASA en SpaceX deze video gedeeld. Door dit alles te combineren is een geloofwaardig beeld neergezet welke de kijker niet snel zal vergeten (Ethos).

Er wordt goed ingespeeld op het gevoel van de kijker (Pathos). Door locaties te laten zien welke realistisch lijken en hier een mens in te plaatsen, kan de kijker zich inleven in de mensen in de film. Mensen zijn van nature reizigers en onderzoekers en door dit duidelijk te maken in zowel beeld als geluid, zal de kijker zich geprikkeld voelen en de fantasie aangeroepen.

Door realistische omgevingen en technologie die niet ver in de toekomst bruikbaar zal zijn te laten zien, word er een rationeel argument gesteld (Logos). De mens zal dit bereiken binnen een niet al te lange periode wat de kijker ook nog eens prikkelt.

Net als in de blog hiervoor wordt ook in deze film gebruik gemaakt van Synecdoche en dan met name de Pars Pro Toto. Je ziet een paar mensen in de film, maar deze staan symbool voor de mensheid en de toekomst van onze gehele soort.
Door gebruik te maken van contrast tussen beeld en voice over (geluid) wordt een laatste boodschap meegegeven: We zien prachtige beelden en het is allemaal mogelijk, maar op dit moment nog niet. Ze wachten op ons om te worden ontdekt.

Bronnenlijst:
Wernquist, E. (2015, 04 augustus). Wanderers [Video]. Geraadpleegd van https://vimeo.com/108650530

Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2016). Beeldtaal (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom.

Advertisements

APA methode

APA is een referentie stijl voor bronvermelding veelal gebruikt voor studenten. Studenten gebruiken de APA stijl veelvoudig omdat Hogescholen en Universiteiten de bron vermelding via de APA stijl hebben verplicht in scripties en verslagen. De APA regelgeving verteld dat je eerst een bron kort vermeld in de tekst en vervolgens de volledige verwijzing in de literatuurlijst neerzet.

Bronnen die zijn gebruikt door de student worden opgeschreven in het verslag, zodat de lezer een bron kan vinden en opzoeken als er vraag naar is. De APA methode zorgt er ook voor dat de auteurs de eer krijgen die hen toekomt en plagiaat voorkomt.

Boek:
Van den Hoek – Mensing, H. (1977). De Middeleeuwen (Herz. ed.). Rotterdam, Nederland: Lekturama.

Film:
Emanuel, S. (Producent) & Edwards, E. (Regisseur). (2016). Rogue One: A STAR WARS Story [Film]. United States: Lucasfilm.

Krantenartikel:
Keultjes, H. (2017, 20 februari). VMBO’er kan zonder diploma. VMBO’er kan zonder diploma, pp. 1-6.

Online bron:
Hunter, M. (2017, januari). The most annoying type of airline passenger is …. Geraadpleegd van http://edition.cnn.com/2017/01/17/aviation/airplane-etiquette-study-annoying-passengers-expedia-2017/

Quote Online bron:
Zo vertelt Dave McNamee (2017): “A prevailing theme across all four years of the study is the importance people place on the sanctity of their personal space within the tight confines of an airplane,”

Narrativiteit & Storytelling

Narrativiteit is een verhaal in de meeste begrippen. Het is gedefinieerd als een groep gebeurtenissen die een oorzaak en gevolg relatie hebben en wat zich afspeelt in de tijd en ruimte. Een narratief heeft altijd een begin, een middenstuk en een einde. Het karakter of hoofdpersonage maakt een of meerdere veranderingen door welke zijn/haar/het leven beïnvloeden. De Narratieve Elementen zijn de bouwstenen van een verhaal of van een concept. Door het Narratieve concept te begrijpen, kan een gebruiker de samenhang van de keten gebeurtenissen begrijpen. Er wordt dan dus gelet op coherentie in een concept en of er structuur in het verhaal zit. Is er geen structuur hierin dan wordt deze gemaakt en/of bedacht door de gebruiker zelf.

Narratieve elementen zijn tijd, ruimte, conflict en personages. Een conflict maakt gebruikt van drama, waardoor het verhaal de “opwinding van Aristoteles” meekrijgt. In een getekende vorm kun je het zien als een lijn die stijgend naar een climax opwerkt, waarna vervolgens de lijn sterk daalt en het einde aankondigt van het verhaal. Een verhaal heeft meestal ook meerdere plotwendingen waardoor het verhaal boeiend blijft, interessant en voorstuwing meekrijgt.

Zowel tijd, ruimte als personages kunnen invloed uitoefenen op het conflict en drama en dus het gehele verhaal. In de nieuwere vorm van vertelling in films, televisie, reclames en games worden verschillende verhaallijnen door elkaar gebruikt en deze verhalen kunnen ook op andere momenten zich afspelen.
Door Narrativiteit toe te passen in bijvoorbeeld een reclame, kan de doelgroep mee worden genomen in het verhaal wat jij als vormgever wilt vertellen. Hierdoor kun je de doelgroep proberen over te halen om tot een actie over te gaan, vooral als de personages die voorkomen in de reclame samenhang vertonen met de doelgroep.

1. Daphne Dijkerman (23 juli 2007). It’s still storytelling. Geraadpleegd op 13 februari 2017
https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/
2. G.J van den Bork (2012). Algemeen Letterkundig Lexicon. Geraadpleegd op 13 februari 2017 http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03091.php

Wat is Semiotiek en hoe kan dit worden gebruikt?

Semiotiek is de manier waarop personen communicatieve elementen betekenis geven. Elementen die een betekenis dragen zijn TEKENS. Tekens die overal kunnen worden teruggevonden, niet alleen in taal of beeld. Geluid kan bijvoorbeeld ook een teken zijn. Om tekens te kunnen begrijpen moeten we de taal spreken en begrijpen. De CODE ontcijferen als het ware door de juiste conventies te weten.
De betekenis van een teken wordt vaak door middel van context, plaats(ing) of omgeving aangewezen. Een teken krijgt meestal hun belangrijkste betekenis door een combinatie met een ander teken. Voorbeelden zijn arm en rijk of zwart en wit. Het teken is daarnaast iets wat aanzet tot interpretatie.

Volgens Pierce zijn er drie verschillende tekens, Iconische, Indexicale en Symbolische tekens. Iconische tekens zijn tekens waarmee direct een associatie wordt gelegd. Het teken en object lijken op elkaar en krijgen daardoor een betekenis. De betekenis van het teken wordt vooral bepaald door herkenning van het object.
Indexicale tekens zijn tekens waarmee indirect een associatie wordt gelegd. Het teken en object lijken echter niet op elkaar maar verwijzen wel naar een ieder. Het teken krijgt betekenis door de associatie die kan worden gelegd met het object.
Symbolische tekens zijn tekens waarmee een abstracte associatie kan worden gelegd. Het verband tussen het teken en het object bestaat op basics van afspraken.

Barthes
Barthes maakt gebruik van twee betekenislagen welke zijn onderverdeeld in vier sub-lagen.
Denotatie is het herkennen van hetgeen wat is afgebeeld. Denotatie is onderverdeeld in primaire en secundaire denotatie. Primaire denotatie is een objectieve interpretatie op basis van objectieve kenmerken. Secundaire denotatie is een antropologische (intersubjectief) interpretatie op grond van gedeelde kennis.
Connotatie is het begrijpen en waarderen van hetgeen dat is afgebeeld. Connotatie is ook onderverdeeld in twee categorieën. Primaire connotatie is een culturele interpretatie op de grond van gedeelde waarden. Secundaire connotatie is een subjectieve interpretatie op grond van persoonlijke waarden.

Als CMD’er kun je dit bijvoorbeeld goed gebruiken in de wereld van reclames in zowel posters als video. Hoe zal de doelgroep de gebruikte tekens interpreteren en welke associaties zullen worden overgebracht met het product en is dit hetgeen wat wij willen vertellen?