Dominante overtuigingsmiddelen

froot-krachtige-wnf-advertenties11705-1375029310-12-560x420.jpg

In deze afbeelding van het WWF is er sprake van meerdere overtuigingsmiddelen waaronder ethos en pathos. Door gebruik te maken van het bekende WWF-logo verhoogt de WWF haar geloofwaardigheid, mensen zullen de afbeelding een stuk serieuzer nemen bij het zien van het logo.

Daarnaast wordt er slim ingespeeld op gevoel (pathos), door de aap een menselijke uitstraling te geven met een ‘facepalm’ (personificatie) plaats je het dichterbij je publiek, waardoor de boodschap ook overtuigender wordt.

Ook is er sprake van pars pro toto (synecdoche). De aap (het deel) staat voor ‘alle’ dieren op onze planeet (het geheel). Op deze manier is de boodschap een stuk krachtiger omdat de kijker het gevoel krijgt dat de gehele dierenpopulatie teleurgesteld is in wat we aan het doen zijn met de wereld.

Boek, Beeldtaal

Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2016). Beeldtaal (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom.

Advertisements

Storytelling & Narrativiteit

Om storytelling te kunnen begrijpen moet je uitgaan van narrativiteit. De definitie van een narratief is een keten van gebeurtenissen in een oorzaak/gevolg relatie dat plaats vindt in tijd en ruimte, oftewel een ‘verhaal’.

Het doel van storytelling is om iets over te brengen, zodra dit op een verhalende manier wordt gedaan valt het onder storytelling. Een narratief heeft altijd een begin, midden en een eind. Narratieve (verhalende) elementen zijn dan ook de formele bouwstenen van een verhaal of concept. De narratieve elementen zoals tijd, ruimte, spanning en personage zorgen ervoor dat de aandacht van de doelgroep wordt getrokken en ook vastgehouden wordt.

Als CMD’er ben je constant bezig met storytelling en narrativiteit. Je probeert altijd iets over te brengen op je doelgroep, of dit nu een verhaal achter een film is of een promotie voor een of ander product. Een goed voorbeeld van narrativiteit en storytelling vind ik televisie series, en in het bijzonder de serie westworld. Hier is sprake van veel verschillende soorten verhaallijnen die de aandacht bij de doelgroep hoog houden. Door narrativiteit toe te passen in het CMD werkveld kun je mensen laten meeleven met het verhaal dat je wilt vertellen waardoor het meer indruk maakt.

  1. Daphne Dijkerma (23 juli 2007). It’s still storytelling. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/
  2. G.J van den Bork (2012). Algemeen Letterkundig Lexicon. Geraadpleegd op 13 februari 2017 http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03091.php

Semiotiek.

Elementen die betekenis dragen worden ook wel tekens genoemd. Semiotiek is het betekenis geven aan deze tekens. Deze tekens zijn niet alleen te vinden in beeld en taal, maar in principe in alles om ons heen. Dat tekens kunnen bestaan uit veel verschillende dingen wil niet zeggen dat alles ook daadwerkelijk een teken is.

Volgens Charles Peirce zijn drie typen verbanden te onderscheiden tussen het teken en dat waar het teken naar verwijst. Iconische, indexicale en symbolische tekens.

Iconisch: Makkelijk te herkennen doordat het teken en object op elkaar lijken (foto van een persoon lijkt ook op die persoon in het echt).

Indexicaal: Het teken en object lijken niet op elkaar, maar verwijzen wel naar elkaar. Ook te vergelijken met een oorzaak-gevolg relatie (poot afdrukken van een vos > er is hier een vos geweest).

Symbolisch: Het verband tussen teken en object bestaat op basis van afspraken. Zo lijkt een rood kruis niet op de organisatie die zich bezighoudt met gewonden in oorlogs- en crisisgebieden, maar het teken (rode kruis) staat symbool  voor de organisatie.

In de theorie van Barthes krijgen tekens op twee verschillende niveaus betekenis.

Detonatief: Het teken word herkend, bijvoorbeeld de ‘schelp’ van Shell. (primaire detonatie). Daarna wordt het teken begrepen op basis van de kennis die men heeft. (secundaire detonatie) (Dit verband kan alleen gemaakt worden als je weet dat Shell een oliegigant waar je benzine kunt kopen.)

Connotatief: De gevoelswaarde van het teken, oftewel het effect van het teken.

Hoe kunnen wij als CMD’ers in het werkveld gebruik maken van semiotiek?

Door het juist toepassen van semiotiek en de verschillende tekens op je doelgroep kun je op een betere manier je doel bereiken. Juist gebruik van semiotiek kan zowel de aandacht van mensen trekken, de aandacht van mensen vasthouden en vervolgens misschien zelfs mensen aanzetten om een bepaalde gewenste actie uit te voeren.