APA methode

APA is een referentie stijl voor bronvermelding veelal gebruikt voor studenten. Studenten gebruiken de APA stijl veelvoudig omdat Hogescholen en Universiteiten de bron vermelding via de APA stijl hebben verplicht in scripties en verslagen. De APA regelgeving verteld dat je eerst een bron kort vermeld in de tekst en vervolgens de volledige verwijzing in de literatuurlijst neerzet.

Bronnen die zijn gebruikt door de student worden opgeschreven in het verslag, zodat de lezer een bron kan vinden en opzoeken als er vraag naar is. De APA methode zorgt er ook voor dat de auteurs de eer krijgen die hen toekomt en plagiaat voorkomt.

Boek:
Van den Hoek – Mensing, H. (1977). De Middeleeuwen (Herz. ed.). Rotterdam, Nederland: Lekturama.

Film:
Emanuel, S. (Producent) & Edwards, E. (Regisseur). (2016). Rogue One: A STAR WARS Story [Film]. United States: Lucasfilm.

Krantenartikel:
Keultjes, H. (2017, 20 februari). VMBO’er kan zonder diploma. VMBO’er kan zonder diploma, pp. 1-6.

Online bron:
Hunter, M. (2017, januari). The most annoying type of airline passenger is …. Geraadpleegd van http://edition.cnn.com/2017/01/17/aviation/airplane-etiquette-study-annoying-passengers-expedia-2017/

Quote Online bron:
Zo vertelt Dave McNamee (2017): “A prevailing theme across all four years of the study is the importance people place on the sanctity of their personal space within the tight confines of an airplane,”

Advertisements

APA Methode

APA is de meest gebruikte referentiestijl door studenten. Dit komt doordat veel hogescholen en universiteiten de bronvermelding in scripties en verslagen volgens de APA-stijl verplicht hebben gesteld.Volgens de APA-regels vermeld je een bron verkort in de tekst en zet je de volledige verwijzing in de literatuurlijst.

De bronnen die je gebruikt schrijf je op zodat de lezer van je scriptie of verslag de bron kan achterhalen en opzoeken. Daarnaast geef je de auteurs van de bron de eer die hen toekomt en voorkom je plagiaat.

Boek , A Street Cat Named Bob

James Bowen. 2012. A Street Cat Named Bob. London. Hodder & Stoughton.

Film, The Titanic

Cameron, J. (producent), Landau, J. (producent) & Cameron, J. (regiseur), (1997). The Titanic [Film]. Verenigde Staten: 20th Century Fox.

Krantenartikel, Dries wacht Dave op

Heuvel, J. van den. (2014, 17 augustus). Dries wacht Dave op. De Telegraaf, p. A1.

Online bron, Nu.nl

BuzzE. (2017, 20 februari). Angelina Jolie heeft het ‘heel moeilijk’ met scheiding [persbericht]. Geraadpleegd van https://http://www.nu.nl/achterklap/4481559/angelina-jolie-heeft-heel-moeilijk-met-scheiding.html

Quote

“I will never let go jack.” (Rose, The Titanic, 1997)

APA-stijl

APA is een stijl die is opgesteld door de American Psychological Association. Het is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikels. Deze referentiemethode wordt door veel hogescholen en universiteiten gehanteerd, omdat de APA-stijl verplicht is gesteld voor verslagen en scripties.

De bronnen die je in je verslag gebruikt, noteer je meteen in je literatuurlijst. Zo kan de lezer van je verslag de bron achterhalen en opzoeken. Verder zorgt het dat de auteur van de bron zijn eer krijgt en ook voorkomt de bronvermelding dat jij plagiaat pleegt.

 1. Collins, S. (2010). The Hunger Games. New York, Verenigde staten: Scholastic Us.
 2. Schepper, T. (2017, 12 februari). Coaching deel twee. Geraadpleegd van http://www.teske.nl/2017/02/12/%E2%80%A2-coaching-deel-twee-%E2%80%A2/

 

Quote: ‘Voor mij is Krachtvoer een zinvolle invulling van mijn vrije tijd.’ (Nienke Boom, Deventer Post, p.5)

 1. Polhuys, L. (2017, 01 februari). Krachtvoer: ontmoeting en inspiratie. Deventer Post, pp. 1-32.
 2. Jacobson, N. (producent), Kilik, J. (producent) & Ross, G. (regisseur). (2012). The Hunger Games [film]. Verenigde Staten: Lionsgate.

APA stijl

APA is een stijl van bronvermelding. Het is de belangrijkste standaard voor de sociale wetenschappen en wordt vaak gebruikt door studenten. De APA heeft regels met betrekking tot het verwijzen naar bronnen en het opstellen van de literatuurlijst. Ook zijn er regels over de opmaak van de literatuurlijst, het gebruik van afkortingen, koppen en opsommingen. Bij het goed gebruik van de APA-stijl voorkom je dat je plagiaat pleegt.

Voor de manier van bronnen opschrijven (ook wel de referentiestijl) zijn er strakke regels. Bij ieder type bron zijn de regels vaak net iets anders. Wel blijft altijd dezelfde hoofdregel gelden: je verwijst direct in de tekst naar de bron én je schrijft de bron op in de literatuurlijst.

Boek:
Baarda, B. (2009) Dit is onderzoek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers

Film:
McCarten, A. (Producent) & Bruce, L. (Producent) & Fellner, E. (Producent) & Bevan, T (Producent). & Marsh, J. (Regisseur). (2014). The Theory of Everything [Film]. Verenigd Koninkrijk: Abbey Road Studios.

Krantenartikel:
van Zutphen, M. (2017). Winterweding time. Beleef! Noordoost-Twente, p. 15.

Quote:
Zo vertelt Marion (2017): “Vrijdag zes januari was het precies vijf jaar geleden dat ik mijzelf officieel heb ingeschreven als wedding planner.” (p. 15).

Online bron:
Swaen, B. (2015). Voorbeeld APA-stijl: (studie)boek. Geraadpleegd op 20 februari 2017, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/boek/

De essentie van Narrativiteit & Storytelling

Een narratief is een gestructureerd verhaal over gebeurtenissen en/of personages waarin ervaringen, problemen en/of oplossingen worden besproken. Narrativiteit omvat de bouwstenen die nodig zijn om tot zo’n verhaal te komen. Narrativiteit is ookwel het specifieke kenmerk of geheel van kenmerken dat iets tot een verhaal maakt. Bij narrativiteit wordt er op deze vier samenspelende kenmerken gelet:

 1. Een verteller brengt de lezer / toehoorder verslag uit (communicatie)..
 2. Over een voldoende herkenbare en interessant geachte reeks gebeurtenissen (relevantie)..
 3. Die onderling verbonden zijn door logisch-causale (coherentie)..
 4. En chronologische relaties (temporele progressie)

Een verhaal bestaat uit narratieve elementen (de bouwstenen). Dit kunnen ook dingen zijn als tijd, ruimte, conflict en personage. Narrativiteit omvat deze elementen. Storytelling is het toepassen van verhalen om een doel te bereiken. Dat doel kan simpelweg het bieden van amusement zijn, maar vaak is er meer. Storytelling is namelijk een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, zingeving / helderheid te bieden, fans te krijgen, of de saamhorigheid te vergroten. Storytelling gaat om de belevenis van een verhaal. Je bent er onderdeel van.

Een verhaal, op de juiste manier verteld, kan mensen raken en tot actie aanzetten. Daarom is het belangrijk om als CMD’er gebruik te maken van storytelling: je kan het overal op toepassen en bent er eigenlijk constant mee bezig. In de reclamewereld bijvoorbeeld, of de imago’s van bedrijven. Je wilt zorgen dat de doelgroep jouw bedrijf of campagne onthoudt en er een positieve of activerende gedachte aan over houdt. Hiervoor bieden verhalen een samenhang, waardoor we dingen beter kunnen begrijpen, onthouden en doorvertellen. Het doel is bereikt.

Bronnen

 1. Pham, D. (2015, 19 mei). Narratief. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://www.ensie.nl/dinny-pham/narratief
 2. Bork, G.J. van. (z.d.). Narrativiteit. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0015.php#n010
 3. Bork, G.J. van. (2012). Algemeen Letterkundig Lexicon. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03091.php
 4. Sigrid van Iersel. (z.d.). Wat is storytelling?. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van http://sigridvaniersel.nl/wat-is-storytelling/
 5. Dijkerman, D. (2007, 23 juli). It’s still storytelling. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/

Storytelling & narrativiteit

Storytelling

Storytelling is een manier van communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van verhalen. Door middel van storytelling kun je een boodschap achter bijvoorbeeld een campagne tot leven wekken. Ons brein kan verhalen makkelijker onthouden dan losse informatie. De spiegelneuronen in ons brein worden getriggerd bij het horen of lezen van een verhaal; dit zorgt ervoor dat ons brein het je laat meemaken alsof je er zelf bij bent. Storytelling geeft een persoonlijk aspect aan een verhaal, waardoor je het minder snel zal vergeten.

Narrativiteit

De kenmerken die een verhaal tot een goed verhaal maken wordt narrativiteit genoemd. Een goed verhaal bezit altijd een begin, midden en einde, waarin het personage een verandering ondergaat. Narratieve elementen in een verhaal zijn ingrediënten als tijd, ruimte, conflict en personages. Als deze elementen de doelgroep aanspreken zal de boodschap goed worden ontvangen.

Het gebruik als CMD’er

Een boodschap overbrengen aan een doelgroep in bijvoorbeeld crossmediale uitingen is voor een CMD’er een must. Storytelling zal een grote rol spelen in het kunnen overbrengen van een boodschap. Dit zodat bijvoorbeeld jouw product meer aandacht krijgt en hierdoor beter in de markt ligt. Op basis van jouw doelgroep kan je een narratief concept kiezen. Wanneer dit goed wordt gedaan komt je boodschap goed en helder over. Ofterwijl, narrativiteit is een bouwsteen om tot een verhaal te komen, storytelling is de beleving van een verhaal.

 

Bronnen:

Redactie OVA.nl, 29 mei 2016, Storytelling | Definitie en Uitleg.

http://ova.nl/online-marketing/begrippenlijst/storytelling/

Maud Ebbekink van ConsumPsy, 21 juni 2013,
Storytelling-effect: Waarom is ons brein verliefd op verhalen?

https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/

Leo Widrich, 12 mei 2012,
The Science of Storytelling: Why Telling a Story is the Most Powerful Way to Activate Our Brains.

http://lifehacker.com/5965703/the-science-of-storytelling-why-telling-a-story-is-the-most-powerful-way-to-activate-our-brains

Narrativiteit & Storytelling

Storytelling
Storytelling is het gebruik maken van verhalen om een doel te bereiken. Het doel kan puur amusement zijn, maar vaak gebruiken mensen het voor veel meer dingen. Verhalen vertellen is namelijk de ideale manier van contact maken, mensen raken, saamhorigheid vergroten, etc. Verhalen vertellen vormt een effectieve manier om tot resultaten te komen. Dit komt doordat onze hersenen hier van houden, want we willen een actieve held, die een obstakel overwint en een gesloten einde. Door deze punten te gebruiken onthouden mensen het beter. Storytelling wordt dus gebruikt om mensen te raken en tot actie aan te zetten.

Narrativiteit
Een ander woord voor verhaal, een keten van gebeurtenissen in een oorzaak/ gevolg relatie dat plaats vindt in tijd en ruimte. Het heeft een begin, midden en einde. Het karakter in het verhaal maakt een verandering mee. Die dingen zijn een standaard als je een verhaal vertelt. Als de gebruiker de samenstelling in een verhaal niet snapt gaat diegene dat zelf doen. Narratieve elementen zijn de formele bouwstenen in een verhaal. Narratieve elementen zijn tijd, ruimte, conflict en personage. In een verhaal werk je naar een climax toe en daarna gebeurt er weer iets waardoor het verhaal door kan.

Voor een CMD’er zijn deze 2 punten erg belangrijk, omdat je verhalen vertellen bij allerlei dingen kunt gebruiken. Als je bijvoorbeeld in de reclame wereld terecht komt dan zul je mensen moeten overhalen om iets te kopen. Dan moet je storytelling gebruiken, want zoals in het stuk stond ‘Storytelling wordt gebruikt om mensen te raken en tot actie aan te zetten’. En dit is de hele bedoeling van je reclame, het aanzetten tot actie.

 

 

Dijkerman, D. It’s still storytelling. Geraadpleegd op, 13 februari 2017, van http://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/

Van Iersel, S. Wat is storytelling?. Geraadpleegd op, 13 februari 2017, van http://sigridvaniersel.nl/wat-is-storytelling/