Even Apeldoorn bellen

Deze commercial overtuigd voornamelijk door goed gebruik van pathos. Hoewel het ook medeleven opwekt, laat de video je vooral hard lachen. Het zorgt ervoor dat Centraal Beheer overkomt als een vriendelijk bedrijf die wel van een grapje houden terwijl ze met hun slogan: ‘even Apeldoorn bellen’ aangeven dat ze altijd en voor elke situatie bereikbaar zijn. Door het inmiddels welbekende eindscherm en slogan van ook deze commercial komt het vertrouwd en betrouwbaar over, de ethos is dus ook hoog.

In de commercial werd gebruik gemaakt van het contrast tussen het extreem luxe huis en de in vergelijking sloeber-uitziende dieven. Ook wordt er gebruik gemaakt van meerdere hyperbolen: de vergroting van de presentator achter hem is hier een voorbeeld van maar ook de hele commercial kan als een hyperbool worden gezien: het is een heel onwaarschijnlijk verhaal dat probeert over te brengen dat men voor normale inbraken kan bellen.

 

Bronnenlijst

Centraal Beheer. (2015, 30 april). Commercial Welkom [Video]. Geraadpleegd op 27 februari, 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=_CQA3X-qNgA

Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2016). Beeldtaal (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom.

Advertisements

Storytelling en Narrativiteit

Storytelling is het overbrengen van een verhaal met daarbij de bedoeling een boodschap over te brengen of om emoties los te maken. Een goed verhaal voldoet aan minstens twee van deze drie punten:

  • Het verhaal bestaat uit narrative elementen
  • Het verhaal maakt emoties los bij de ontvanger
  • Het verhaal is authentiek en waar of waarachtg

Het is een eeuwenoud begrip dat natuurlijk aanvoelt en vaak toegepast wordt.

Narrativiteit is simpel gezegd; een verhaal. Iets officieler is het een keten van gebeurtenissen in een oorzaak/gevolg relatie dat plaats vind in een tijd en ruimte. Een verhaal bestaat uit narratieve elementen. Dit zijn de ingredienten van het verhaal: plot, karakters, tijd en ga zo door. Een narratief heeft een begin, middenstuk en een einde.

Storytelling is heel belangrijk voor een CMD’er omdat het een succesvolle techniek is om je bedrijf een gezicht te geven of om een product bekendheid te geven en te verkopen. Ook kan het helpen complexe zaken begrijpbaar en helder uit te leggen. “If you can’t tell it; you can’t sell it”. Een goed voorbeeld van storytelling is de reclame van Google search in India waarin op een emotionele manier word verteld hoe twee oude vrienden elkaar terugvinden via Google.

 

Hagenaars, L. (11 juli,2014). Storytelling: 5 inspirerende voorbeelden. Geraadpleegd op 13 februari 2017, van https://weblog.hostnet.nl/2014/07/11/storytelling-5-inspirerende-voorbeelden/
Dijkerman, D. (23 juli, 2007). It’s still storytelling. Geraadpleegd op 13 februari 2017, (https://www.frankwatching.com/archive/2007/07/23/its-still-storytelling/

Wat is semiotiek en hoe kunnen wij het als CMD’ers toepassen?

Semiotiek is de leer van de betekenis en het proces van de betekenisgeving van alles om ons heen. Iets makkelijker geformuleerd: het jezelf afvragen wat iets betekend en waarom.

Deze betekenissen kunnen wij aan dingen toedragen door middel van tekens: elementen die ons iets zeggen. Zo snappen wij meteen dat een cartoon karakter met een gloeilamp iemand is met een idee. Dit komt door een teken: de gloeilamp. Ook context, samenhang met andere tekens en interpretatie spelen een belangrijke rol in de semiotriek.

Volgens Peirce zijn er drie soorten relaties tussen tekens en hun betekenis: iconische, indexicale en symbolische relaties. Iconische tekens lijken op hetgene dat ze verbeelden: een plaatje van een snelweg verbeeld daadwerkelijk een snelweg. Indexicale tekens verbeelden iets dat verwant is aan waar het voor staat en is altijd concreet. Rook duidt op vuur, een sneeuwvlokje duidt op kou. Symbolische tekens gaan een stapje verder en zijn gebasseerd op afspraken en alleen herkenbaar met de juiste kennis. Bijvoorbeeld symbolen voor religies.

Volgens Barthes is de betekenis van tekens op twee niveaus te verdelen: denotatief en connotatief. Denotatie is alles wat je kan herkennen van wat er is afgebeeld. Primaire denotatie is wat iedereen kan zien: bijv. kleuren, vormen en grootte. Secundaire denotatie is wat je alleen kan weten met meer kennis over het onderwerp: bijvoorbeeld dat je je vriendje Pietje in een foto herkend. Connotatie is het begrijpen en waarderen van het afgebeelde, op primair niveau is dit cultureel bepaald, op secundair niveau is dit persoonlijk en subjectief.

Als CMD’er is het belangrijk om bij semiotiek stil te staan om de juiste betekenis over te dragen in je producten voor jouw doelgroep. Zo wil je niet een huilend kind gebruiken om kinderspeelgoed te promoten. Voor jou is het misschien duidelijk dat hij huilt van blijdschap, maar voor de ontvanger kan dit verkeerd vallen.